P. Marek Dunda:
...a nezapomeň na modlitbu!
O důvod víc
Stalo se

P. Josef Havelka:
Rozmlouvej s Bohem

Marie Holková:
Čao Niku!
Kdyby lásky neměl
Matka Vojtěcha
Novéna k svaté Anežce České
Terezka Martinová
Tvář plná světla
Větrný kůň

Vladimír Benedikt Holota OFM:
Hovory na nemocničním lůžku

Jan Chlumský:
Bůh je láska

Jan Pavel II.:
7x o laicích
Úvahy nad encyklikou humanae vitae
Život Kristův

P. Jan Kabeláč:
Základy křesťanské víry

Albino Luciani:
Dopisy slavným osobnostem

Josef Maincl:
Modlitby z benedikcionálu

Victoria Montana:
Nebojte se života

P. Ing. Aleš Opatrný
Cesty k víře
CREDO
Katechismus katolické církve ve světle církevních dokumentů
Každý den zkoumali v Písmu...
Kterak se stát svatým snadno a rychle
Májové úvahy
Malá příručka pastorační péče o nemocné
Malá společenství
Modlitba při katechezi
Pastorační péče v méně obvyklých situacích
Příprava dospělých na křest
Příprava ke svátosti smíření
Příprava na biřmování
Příprava na křest dítěte
Příprava na manželství
Rodina dnes - Úvahy k májovým pobožnostem
Sekty jako pastorační problém i úkol
Svátost pokání a smíření
Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně
Život rozvedných v církvi

P. Jan Peňáz:
Pouť do Říma od A do Z

Mons. Ladislav Simajchl:
Cestou do Emauz
Desatero Božích přikázání
Duchovní život
Jak se zpovídat
Láska pod lupou
Liturgie
Manželství v záběhu
Maria a dnešní životní styl
Naše role při nedělní bohoslužbě
Promluvy ke křtu
Příprava na první svaté přijímání
Rodiče a školáci
Sebevýchova k manželství
Společně k Bohu
Stáří
Živá fara
Život z víry

Josef Sudbarack:
Duchovní vedení

Dieter Trondle:
Co dělat ve farní radě?

P. Leo Zerhau:
Krása a statečnost
Pověsti a příběhy z Podyjí
Vyřiďte sijónské dceři

neznámý autor:
A já jsem s vámi i za železnou oponou
Tajemství manželství